Guten Morgen Volans


Kamp i universum OGame.de Volans!

På 17.02.2022 08:58 följande flottor påträffade i kampen:
[FAKE] Anonymos, [LoV] xaayd1, [LoV] MaxPower vs. [PHX] Nimph


Angripare Anonymos
Vapen: 250% Sköldar: 250% Rustning: 250%
Typ Dödsstjärna
Total 9.960
Vapen 700.000
Sköldar 175.000
Utrustning 3.150.000
Angripare Anonymos
Vapen: 250% Sköldar: 250% Rustning: 250%
Typ Flaggskepp Reaper
Total 1.304.138 1.400.329
Vapen 7.000 9.800
Sköldar 1.750 2.450
Utrustning 38.500 49.000
Angripare xaayd1
Vapen: 220% Sköldar: 220% Rustning: 220%
Typ Reaper
Total 44.832
Vapen 8.960
Sköldar 2.240
Utrustning 44.800
Angripare MaxPower
Vapen: 240% Sköldar: 230% Rustning: 220%
Typ Flaggskepp Reaper
Total 500.000 585.245
Vapen 6.800 9.520
Sköldar 1.650 2.310
Utrustning 35.200 44.800
Angripare Anonymos
Vapen: 250% Sköldar: 250% Rustning: 250%
Typ Slagskepp Jagare
Total 2.000.996 3.210.585
Vapen 3.500 2.450
Sköldar 700 1.400
Utrustning 21.000 24.500
Angripare xaayd1
Vapen: 220% Sköldar: 220% Rustning: 220%
Typ Slagskepp Jagare
Total 601.763 449.032
Vapen 3.200 2.240
Sköldar 640 1.280
Utrustning 19.200 22.400
Angripare MaxPower
Vapen: 240% Sköldar: 230% Rustning: 220%
Typ Slagskepp Jagare
Total 1.000.000 1.100.000
Vapen 3.400 2.380
Sköldar 660 1.320
Utrustning 19.200 22.400
Angripare Anonymos
Vapen: 250% Sköldar: 250% Rustning: 250%
Typ Kryssare Pathfinder
Total 4.997.412 200.495
Vapen 1.400 700
Sköldar 175 350
Utrustning 9.450 8.050
Angripare xaayd1
Vapen: 220% Sköldar: 220% Rustning: 220%
Typ Kryssare
Total 474.408
Vapen 1.280
Sköldar 160
Utrustning 8.640
Angripare MaxPower
Vapen: 240% Sköldar: 230% Rustning: 220%
Typ Kryssare Pathfinder
Total 2.500.000 49.782
Vapen 1.360 680
Sköldar 165 330
Utrustning 8.640 7.360
Angripare Anonymos
Vapen: 250% Sköldar: 250% Rustning: 250%
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 20.104.339 3.993.011
Vapen 175 525
Sköldar 35 88
Utrustning 1.400 3.500
Angripare xaayd1
Vapen: 220% Sköldar: 220% Rustning: 220%
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 5.910.727 414.209
Vapen 160 480
Sköldar 32 80
Utrustning 1.280 3.200
Angripare MaxPower
Vapen: 240% Sköldar: 230% Rustning: 220%
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 9.007.894 208.136
Vapen 170 510
Sköldar 33 83
Utrustning 1.280 3.200

 

Försvarare Nimph
Vapen: 230% Sköldar: 230% Rustning: 230%
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Solsatellit Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Crawler Reaper Pathfinder Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 1.001.326 1.404.400 10.114.141 396.000 1.250.956 351.317 9 1.010.989 41.210 3.000 6.000 616.733 10.006 1.616.857 1.600 100.535 100.865 250.000 20.000 1.000 5.000 600 15.000 1 1
Vapen 17 17 165 495 1.320 3.300 165 3 0 3.300 3 6.600 660.000 2.310 3 9.240 660 264 330 825 3.630 495 9.900 3 3
Sköldar 33 83 33 83 165 660 330 33 0 1.650 3 1.650 165.000 1.320 3 2.310 330 66 83 330 660 1.650 990 6.600 33.000
Utrustning 1.320 3.960 1.320 3.300 8.910 19.800 9.900 5.280 330 24.750 660 36.300 2.970.000 23.100 1.320 46.200 7.590 660 660 2.640 11.550 2.640 33.000 6.600 33.000

Den attackerande flottan skjuter 69.369.206 gånger med en total eldkraft på 419.109.637.305 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 4.019.038.535 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 20.462.143 gånger med en total eldkraft på 284.307.303.449 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 2.667.696.108 skada.


Angripare Anonymos
Typ Dödsstjärna
Total 9.960
Angripare Anonymos
Typ Flaggskepp Reaper
Total 1.295.293 (-8.845) 1.390.938 (-9.391)
Angripare xaayd1
Typ Reaper
Total 44.527 (-305)
Angripare MaxPower
Typ Flaggskepp Reaper
Total 496.540 (-3.460) 581.255 (-3.990)
Angripare Anonymos
Typ Slagskepp Jagare
Total 1.984.981 (-16.015) 3.186.120 (-24.465)
Angripare xaayd1
Typ Slagskepp Jagare
Total 594.876 (-6.887) 445.608 (-3.424)
Angripare MaxPower
Typ Slagskepp Jagare
Total 988.755 (-11.245) 1.091.491 (-8.509)
Angripare Anonymos
Typ Kryssare Pathfinder
Total 4.902.684 (-94.728) 196.349 (-4.146)
Angripare xaayd1
Typ Kryssare
Total 464.959 (-9.449)
Angripare MaxPower
Typ Kryssare Pathfinder
Total 2.449.601 (-50.399) 48.719 (-1.063)
Angripare Anonymos
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 18.165.210 (-1.939.129) 3.750.865 (-242.146)
Angripare xaayd1
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 5.322.608 (-588.119) 387.748 (-26.461)
Angripare MaxPower
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 8.111.851 (-896.043) 194.946 (-13.190)

 

Försvarare Nimph
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Solsatellit Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Crawler Reaper Pathfinder Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 142.324 (-859.002) 361.678 (-1.042.722) 1.437.387 (-8.676.754) 94.583 (-301.417) 615.294 (-635.662) 264.687 (-86.630) 6 (-3) 340.309 (-670.680) 1.791 (-39.419) 2.511 (-489) 525 (-5.475) 564.908 (-51.825) 10.003 (-3) 1.310.066 (-306.791) 230 (-1.370) 95.741 (-4.794) 45.726 (-55.139) 24.427 (-225.573) 2.012 (-17.988) 243 (-757) 3.036 (-1.964) 226 (-374) 13.209 (-1.791) 1 1

Den attackerande flottan skjuter 60.558.523 gånger med en total eldkraft på 221.508.995.255 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 3.504.103.045 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 6.696.373 gånger med en total eldkraft på 266.380.353.248 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 1.523.942.851 skada.


Angripare Anonymos
Typ Dödsstjärna
Total 9.960
Angripare Anonymos
Typ Flaggskepp Reaper
Total 1.286.407 (-17.731) 1.381.268 (-19.061)
Angripare xaayd1
Typ Reaper
Total 44.217 (-615)
Angripare MaxPower
Typ Flaggskepp Reaper
Total 493.125 (-6.875) 577.252 (-7.993)
Angripare Anonymos
Typ Slagskepp Jagare
Total 1.967.755 (-33.241) 3.161.220 (-49.365)
Angripare xaayd1
Typ Slagskepp Jagare
Total 588.019 (-13.744) 442.098 (-6.934)
Angripare MaxPower
Typ Slagskepp Jagare
Total 977.313 (-22.687) 1.082.696 (-17.304)
Angripare Anonymos
Typ Kryssare Pathfinder
Total 4.805.499 (-191.913) 192.286 (-8.209)
Angripare xaayd1
Typ Kryssare
Total 455.195 (-19.213)
Angripare MaxPower
Typ Kryssare Pathfinder
Total 2.398.612 (-101.388) 47.658 (-2.124)
Angripare Anonymos
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 16.851.709 (-3.252.630) 3.559.866 (-433.145)
Angripare xaayd1
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 4.930.986 (-979.741) 366.911 (-47.298)
Angripare MaxPower
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 7.513.433 (-1.494.461) 184.472 (-23.664)

 

Försvarare Nimph
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Solsatellit Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Crawler Reaper Pathfinder Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 46 (-1.001.280) 1.221 (-1.403.179) 595 (-10.113.546) 246 (-395.754) 8.151 (-1.242.805) 22.194 (-329.123) 0 (-9) 1.446 (-1.009.543) 0 (-41.210) 446 (-2.554) 0 (-6.000) 169.923 (-446.810) 9.990 (-16) 192.020 (-1.424.837) 0 (-1.600) 43.828 (-56.707) 596 (-100.269) 7 (-249.993) 0 (-20.000) 1 (-999) 101 (-4.899) 6 (-594) 2.885 (-12.115) 0 (-1) 1

Den attackerande flottan skjuter 54.987.055 gånger med en total eldkraft på 133.586.549.420 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 2.454.673.159 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 895.683 gånger med en total eldkraft på 251.441.140.891 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 335.604.409 skada.


Angripare Anonymos
Typ Dödsstjärna
Total 9.959 (-1)
Angripare Anonymos
Typ Flaggskepp Reaper
Total 1.277.353 (-26.785) 1.371.669 (-28.660)
Angripare xaayd1
Typ Reaper
Total 43.903 (-929)
Angripare MaxPower
Typ Flaggskepp Reaper
Total 489.610 (-10.390) 573.155 (-12.090)
Angripare Anonymos
Typ Slagskepp Jagare
Total 1.952.586 (-48.410) 3.137.630 (-72.955)
Angripare xaayd1
Typ Slagskepp Jagare
Total 582.937 (-18.826) 438.754 (-10.278)
Angripare MaxPower
Typ Slagskepp Jagare
Total 969.042 (-30.958) 1.074.402 (-25.598)
Angripare Anonymos
Typ Kryssare Pathfinder
Total 4.753.699 (-243.713) 190.155 (-10.340)
Angripare xaayd1
Typ Kryssare
Total 450.079 (-24.329)
Angripare MaxPower
Typ Kryssare Pathfinder
Total 2.372.326 (-127.674) 47.136 (-2.646)
Angripare Anonymos
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 16.572.773 (-3.531.566) 3.507.306 (-485.705)
Angripare xaayd1
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 4.849.748 (-1.060.979) 361.380 (-52.829)
Angripare MaxPower
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 7.388.391 (-1.619.503) 181.647 (-26.489)

 

Försvarare Nimph
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Solsatellit Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Crawler Reaper Pathfinder Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 0 (-1.001.326) 0 (-1.404.400) 0 (-10.114.141) 0 (-396.000) 0 (-1.250.956) 0 (-351.317) 0 (-9) 0 (-1.010.989) 0 (-41.210) 0 (-3.000) 0 (-6.000) 0 (-616.733) 9.807 (-199) 0 (-1.616.857) 0 (-1.600) 0 (-100.535) 0 (-100.865) 0 (-250.000) 0 (-20.000) 0 (-1.000) 0 (-5.000) 0 (-600) 0 (-15.000) 0 (-1) 0 (-1)

Den attackerande flottan skjuter 52.595.640 gånger med en total eldkraft på 79.418.016.605 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 1.651.860.600 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 370.477 gånger med en total eldkraft på 244.514.820.000 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 146.438.199 skada.


Angripare Anonymos
Typ Dödsstjärna
Total 9.958 (-2)
Angripare Anonymos
Typ Flaggskepp Reaper
Total 1.268.447 (-35.691) 1.362.180 (-38.149)
Angripare xaayd1
Typ Reaper
Total 43.593 (-1.239)
Angripare MaxPower
Typ Flaggskepp Reaper
Total 486.204 (-13.796) 569.211 (-16.034)
Angripare Anonymos
Typ Slagskepp Jagare
Total 1.938.849 (-62.147) 3.115.677 (-94.908)
Angripare xaayd1
Typ Slagskepp Jagare
Total 578.877 (-22.886) 435.730 (-13.302)
Angripare MaxPower
Typ Slagskepp Jagare
Total 962.212 (-37.788) 1.066.886 (-33.114)
Angripare Anonymos
Typ Kryssare Pathfinder
Total 4.720.418 (-276.994) 188.782 (-11.713)
Angripare xaayd1
Typ Kryssare
Total 446.935 (-27.473)
Angripare MaxPower
Typ Kryssare Pathfinder
Total 2.355.705 (-144.295) 46.812 (-2.970)
Angripare Anonymos
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 16.456.048 (-3.648.291) 3.482.602 (-510.409)
Angripare xaayd1
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 4.815.676 (-1.095.051) 358.889 (-55.320)
Angripare MaxPower
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 7.336.531 (-1.671.363) 180.313 (-27.823)

 

Försvarare Nimph förstörda
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Solsatellit Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Crawler Reaper Pathfinder Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 0 (-1.001.326) 0 (-1.404.400) 0 (-10.114.141) 0 (-396.000) 0 (-1.250.956) 0 (-351.317) 0 (-9) 0 (-1.010.989) 0 (-41.210) 0 (-3.000) 0 (-6.000) 0 (-616.733) 0 (-10.006) 0 (-1.616.857) 0 (-1.600) 0 (-100.535) 0 (-100.865) 0 (-250.000) 0 (-20.000) 0 (-1.000) 0 (-5.000) 0 (-600) 0 (-15.000) 0 (-1) 0 (-1)

Anriparen vann kampen! Han tog 210.566.453 metal, 2.866.971.246 kristalll and 11.094.360.335 deuterium.

Angriparen förlorade en total av 79.518.806.000 enheter.
Försvararen förlorade en total av 477.648.589.000 enheter.
Vid dessa rymdkoordinater flyter nu 151.557.000.502 metal and 110.379.204.703 kristall.

197.500 Raketramp, 15.800 Litet lasertorn, 860 Stort lasertorn, 4.700 Gausskanon, 510 Jonkanon, 13.050 Plasmakanon, 1 Liten Sköld Kupol, 1 Stor sköldkupol could be repaired.


Total result (incl. follow ups and harvest reports)
Angripare Försvarare
123.480.817.630 Metal -239.557.511.453
103.423.978.771 Kristaöl -187.900.385.246
6.106.767.335 Deuterium -62.054.510.335
233.011.563.736 Total -489.512.407.034
-29.904.396 Honorpoints 6.462.831
Uppföljare
Inga tillgängliga
Skörderapporter
Skördade en total av 172.625.137.177 metal and 125.733.334.525 kristall!
Visa alla
Huvudkommentar
Nach ein wenig Beobachtung, wurde der Mond von Nimph gerippt und zu unserem erstaunen wurde die Fleet auf TF gesavet.
In einem beinah leeren Uni nimmt man sowas dankend an.
Bevor nun alle schreien:
- es gab kein NAP
- es gab keine Buddy mit Nimph

Was bleibt sind moralische Vorwürfe, die man kommentieren kann, aber nicht muss
Kommentarer
Vänligen logga in för att lämna en kommentar.
payneful (14.03.2022 10:17):
Nimph (17.02.2022 09:50):
Was versteht man unter nap, das man bei PHX im öffentlichen rumhängt und auf gut Freund macht und dann hinten rum die Leute angreift? Zum Glück war und bin ich nicht der erste gewesen, war da nich noch Kessy und Babs!?
Ich sage nur. „ 31er „

GZ an anonymos

Dat klingt doch nach Pinky 😄 Stalker Nr1 :o <3

Der schöne Acc 😞
Anyways, gz!

Angry Adam (18.02.2022 10:53):
@ Hurricane

nimm doch einfach die summe die in deinem acc steckt und mulitplizier sie in etwa mit dem quotienten aus seinen / deinen punkten.
kommts nur mir so vor oder sind alle dmler ausser caps dumm?

MaxPower_ (18.02.2022 06:31):
Um nimphs on-zeiten zu erfassen, reicht ein Bierdeckel. Keine Ahnung wer darauf kommt, wir hätten dazu den DC gebraucht 🤷‍♂️
This post has been edited on 18.02.2022 06:31 by MaxPower_

scorer (17.02.2022 19:59):
wer im discord seine on zeiten ned verschleiert, darüber dann aber weint, ist sowieso lost.
ansonsten stimme ich sgn der geilen schnitte zu, alles gesagt.

linki (17.02.2022 19:03):
Um die "ON-Zeiten" herauszubekommen ist man definitiv auf Discord angewiesen. Ingame hat man ja absolut keine Möglichkeiten dazu ... 🤔

Edit: Natürlich noch ein GZ an die Atter. Schicker KB!
This post has been edited on 17.02.2022 19:04 by linki

PiPiLaNgStRuMpF (17.02.2022 18:27):
Auch von mir ein Gz. Baut euch was schönes

Krass wie da gesavt wurde, da ist man komplett selber schuld 😄

Greetz aus Libra

H U R R I C A N E (17.02.2022 18:23):
@scorer
Das spielt ja keine Rolle, solange man Spaß am Spiel hat sollte der Rang egal sein.

Würde mich auch Interessieren wie viel in Smalltommi Account so steckt 🙂

AkSent (17.02.2022 18:06):
Solch ein Kampfbericht und trotzdem wird wegen Libra geheult, unfassbar.

Stabile Flotten und endlich mal Leute die verstehen, wie man splittet! <3

Gz Boys!

Grüße aus Libra! 😉

sGn (17.02.2022 17:47):
"Nimph (17.02.2022 10:04):
Ich bin nicht sauer!!!

Aber jetzt versuchen hier gut da zu stehen und was ihr für dolle Hechte seit 😂
Im öffentlichen onzeiten raus bekommen und dann angreifen, ihr seit die Helden von Volans
"
---
wenn du im discord mit aktuellen on zeiten hängst dann - GZ WELL DONE!
TF SAVE - GZ WELL DONE!

gratulation den angreifern - was für eine lächerliche diskussion 😄

scorer (17.02.2022 16:09):
wenn ich jeden, mit dem ich mal geschrieben habe, nicht angreifen könnte, dazu noch jede ally, auf deren discord ich jemals war, wären in ogame keine Ziele mehr vorhanden.
Ihr interpretiert immer so viel in kleinsten Smalltalk, es ist heftig.
Abseits davon, dass hier ein Fehler gemacht wurde vom Verteidiger.

Ich bekomme hartz 4 @ hurricane, deswegen ist das mithalten schwer 😞

aber wie viel steckt denn in deinem acc tonni?

gz an atter, sehe keinen moralischen vorwurf, außer es wurde bewusst der eindruck von best friends erbaut

H U R R I C A N E (17.02.2022 14:30):
@ Angry Adam

Nicht jeder bekommt Arbeitslosengeld II, Arbeitslosengeld 2, ALG II, ALG 2

Oder was auch immer du bekommst 😋

Angry Adam (17.02.2022 13:43):
"das nimph keine ahnung vom game hat" - irgend ein typ der sich alles gekauft hat.

da freut man sich auf die fusionen umso mehr 🙂

@smalltommi: du bist ein lächerliches opfer "alle Neider wer kein Geld hat sollte mit OGAME aufhören, das hier ist ein Money Game". du schwimmst bestimmt im geld.

EinsDreiDreiSieben (17.02.2022 13:39):
mein schöner Ex Acc.

@Nimph bauste wieder auf :>
@Maxi gz, bau dir was feines.


wer oder was ist Anoymos? - kann da jmd seinen eigenen Nick nicht korrekt schreiben? :>

lg. 1337 aka. Anonymous

WayneJuckts (17.02.2022 12:37):
Ja krass hätte jetzt nicht gedacht das Volans so ein heulsussen uni ist.

Und das man jetzt Max und Xaayd1in angriff nimmt ist einfach nur lächerlich.. Es ging ganzbestimmt nicht um ress bei dem att sondern dabei zu sein ganz einfach. Ich habe nach paar tagen beobachten gesehen das nimph keine ahnung vom game hat, dadurch kam der rip von mir aber jetzt dann zu sagen das max und xaayd ein 31er ist um von seiner dummheit abzulenken xD

Und nochmals kein NAP, KEIN BUDDY

Down wäre er so oder so ob die jungs mitgeflogen wären oder nicht.

Und jetzt alle mal schön die fresse halten

C4mus (17.02.2022 11:56):
@blutspender:

-----------------------------------------------
Blutspender (18.12.2021 19:19):
wie kann man unter so einem fetten kb nur so lächerlich flamen... das betrifft beide seiten..
verstehe nich wie die angreifer hier sich so derbe auf das geheule einlassen - kb ist doch genugtuung pur..

gratz für volans biggest
peace
BS
---------------------------------------------

gruß

Pablissimo (17.02.2022 11:53):
Wenigstens musste ich nicht 75% meiner Beiträge editieren 😅
Für mich war das nicht ansatzweise ne Diskussion 🤦🏻‍♂️ Eher ne leidige Unterhaltung.
Und mehr als “mimimi in Libra gratzt du aber hier nicht / deine Freunde sind soooo unfair“ konnte ich nicht wirklich rauslesen.

Blutspender (17.02.2022 11:49):
4 posts hast du verfasst seit unserer diskussion und kein post beinhaltete auch nur ansatzweise irgendetwas sachliches.
nur ein diskretes aus dem weg gehen meiner kommis - gratz dazu du pfeife


sorry für spam @ atter / deffer, war somit mein letzter kommi

gratz nochmal
This post has been edited 2 times, last edit on 17.02.2022 11:50 by Blutspender

Pablissimo (17.02.2022 11:47):
Meine Güte; jetzt mach mal dein Kellerfenster auf, lass frische Luft rein und geh mir nicht auf den Sack mit deinen geblubber 😂

Blutspender (17.02.2022 11:43):
ich muss mich mit volans nich beschäftigen, wenn ein dicker KB da ist ( solang kein ally / buddy ) ist es ein gratz wert. anders als du der hier irgendne scheiße von sich gibt

fazit : wenn deine freunde mit ress käufern fliegen ist alles okay , dann gibts ein dickes gratz
wenn fremde, ( oder besser gesagt wohl ; gegner ) mit resskäufern fliegen dann gibts kein gratz

merkste was wa ?
_
This post has been edited on 17.02.2022 11:49 by Blutspender

Pablissimo (17.02.2022 11:40):
Ich Seh schon dass ich hier gegen ne Wand rede, was mir eigentlich auch zu mühselig wird. Die von dir erwähnte Aussage steht nicht im Zusammenhang mit Ress/Metpakete kaufen. Die Zusammenhänge begreifst du halt auch einfach nicht, weil du einfach kein Plan von den Umständen in Volans hast 🤷🏻‍♂️
Was ja auch nicht schlimm ist, da du ja ein anderes Uni spielst und scheinbar dort genug Frust schiebst.
Daher behalt dein Anti-Sein im Bezug auf Heuchelei doch bitte für dich.
Wie gesagt hab ich mich mit Libra nicht beschäftigt; du jedoch anscheinend noch weniger mit Volans.

Smalltommi (17.02.2022 11:38):
Was soll ich dazu sagen.
Jetzt weis ich auch warum man bei mir heute morgen versucht hat meinen Main Mond zu Killen.
Die Atter hatten wohl Angst das ich deffen komme (wie sonst immer)

@ Nimph leider bist du der falsche aber selber Schuld wenn man auf TF saved
@ alle Neider wer kein Geld hat sollte mit OGAME aufhören, das hier ist ein Money Game
@ Atter ja schön gemacht egal mit welcher Vorgeschichte

Blutspender (17.02.2022 11:33):
Jetzt bekommt der ein oder andere Att im Uni ne ganz andere Bedeutung…
____________________
welche bedeutung bekommt denn der ein oder andere att im uni dann für dich ? sind die atts jetzt weniger gut weil die truppe da oben mit einem ress käufer fliegt ? oder was genau meinst du?
und falls du GENAU das meinst , dann wiederhole ich gern nochmal : deine freunde in libra fliegen auch mit resskäufern, sind ihre atts jetzt dadurch weniger gut ? falls ja, warum gratzt du dort in den kbs, und hier sagst du "kein gratz " ?


ich predige dir nichts vor keine sorge, ich bin nur sehr sehr anti was heuchelei betrifft
This post has been edited on 17.02.2022 11:34 by Blutspender

Pablissimo (17.02.2022 11:30):
Du hast hier komplett was missverstanden; es geht nicht um das kaufen der Metpakete.
Daher kannst du deine Predigt gern wieder einpacken und dich nochmal informieren bevor du einen auf allwissend machst und denkst mir was vorbeten zu müssen.

Blutspender (17.02.2022 11:24):
du musst nich drauf eingehen, das ist fakt das ress kaufen via pakete ein bestandteil ist. ich wiederhole es gern, bin selbst kein freund und fan davon, aber das ist halt fakt. Genau wie commanderstab, ST boostern etc möglich ist, so ist es auch möglich mit genug geld in der hand, ress zu generieren. ich sage nich das man das machen soll, aber man kann es machen 😉

schau dir doch mal uni dione an, was da platz 1 hat
schau dir mal manu an von deiner pipilangstrumpfbande, was er an ress in 2 wochen gemacht hat ? 600 mio fleet geboostert nach dem ogw biggest ? nice leistung 😉 pranger erstmal deine freunde an bevor du anderen was vor heulst
von pipilangstrumpf will ich garnich anfangen was er sich alles gekauft hat.
_
aber darum solls hier nicht gehen, falsche doppelmoral ist aber was hässliches, du kannst nich in einem kb sagen das ress käufer scheisse sind und in den kbs deiner freunde beweihräuchernd gratzen ständig

hau rein

NBC42 (17.02.2022 11:08):
Gz well done

Pablissimo (17.02.2022 11:01):
Mit wem wer in Libra fliegt interessiert mich eigentlich nicht, daher befasse ich mich nicht damit.

Der Rest deiner Aussage ist leider inhaltlicher Müll, sodass ich darauf nicht eingehe.

Blutspender (17.02.2022 10:47):
@ pablissimo
fliegen deine freunde in libra nich auch mit ress käufern ?? beschissener als resskäufer sind 2 gesichter, oder doppelmoral wie mans so schön sagt. 😉

resskäufer sind leider in jedem uni gang und gebe geworden, bin kein fan davon, aber es ist nunmal im jahre 2022 ein fester bestandteil von ogame geworden. beschwert euch oder lernt damit umzugehen.

falls ein NAP bestand dann : KEIN gratz
falls kein Nap bestand : gratz

M0ndmacher (17.02.2022 10:46):
Schöner Flug 😉

Tyler Durden (17.02.2022 10:33):
Gratz an alle Beteiligten. Wahnsinn was inzwischen für Flotten im Spiel sind.

Pablissimo (17.02.2022 10:24):
Muss man leider so sagen;
Im Öffi wird das Ress kaufen bei Keipa ständig angeprangert, aber wenn Win in Aussicht steht ist der eigene Standpunkt leider sehr schnell vergessen, sodass man mit dem größten Resskäuferacc im ganzen Uni fliegt.
Schade, hätte ich nicht gedacht

Schöne Zahlen, aber auch von mir kein gz
Jetzt bekommt der ein oder andere Att im Uni ne ganz andere Bedeutung…

Angry Adam (17.02.2022 10:09):
Zum helden macht man sich indem man mit einem scheiss resskäufer fliegt.
Schöner kb. Trotzdem kein gz.

Der Spatz (17.02.2022 10:04):
Ich bin nicht sauer!!!

Aber jetzt versuchen hier gut da zu stehen und was ihr für dolle Hechte seit 😂
Im öffentlichen onzeiten raus bekommen und dann angreifen, ihr seit die Helden von Volans

MaxPower_ (17.02.2022 09:57):
Was hat ein Öffentlicher DC mit einem NAP zu tun?
Du warst nie in der Buddylist oder ähnliches.
Ich verstehe, dass du sauer bist, aber legit war es trotzdem

Der Spatz (17.02.2022 09:50):
Was versteht man unter nap, das man bei PHX im öffentlichen rumhängt und auf gut Freund macht und dann hinten rum die Leute angreift? Zum Glück war und bin ich nicht der erste gewesen, war da nich noch Kessy und Babs!?
Ich sage nur. „ 31er „

GZ an anonymos


© 2024 Rene Pasing | Statistik | Team | Avtryck | Privat | Emoji icons supplied by JoyPixels™