Kamp i universum OGame.de Halley!

På 23.06.2022 21:08 följande flottor påträffade i kampen:
Hanke vs. Wollinator


Angripare Hanke
Vapen: 180% Sköldar: 180% Rustning: 190%
Typ Kryssare
Total 60.030
Vapen 1.120
Sköldar 140
Utrustning 7.830

 

Försvarare Wollinator
Vapen: 130% Sköldar: 150% Rustning: 130%
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Jagare Reaper Pathfinder
Total 10.665 10.102 10.663 3.325 1.694 967 472 27.752 400 194 455 28 520
Vapen 12 12 115 345 920 2.300 2 0 2.300 4.600 1.610 6.440 460
Sköldar 25 63 25 63 125 500 25 0 1.250 1.250 1.000 1.750 250
Utrustning 920 2.760 920 2.300 6.210 13.800 3.680 230 17.250 25.300 16.100 32.200 5.290

Den attackerande flottan skjuter 111.732 gånger med en total eldkraft på 125.139.840 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 2.790.469 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 69.756 gånger med en total eldkraft på 12.139.462 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 2.452.021 skada.


Angripare Hanke
Typ Kryssare
Total 59.773 (-257)

 

Försvarare Wollinator
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Jagare Reaper Pathfinder
Total 1.980 (-8.685) 4.192 (-5.910) 2.046 (-8.617) 1.224 (-2.101) 1.243 (-451) 957 (-10) 290 (-182) 5.270 (-22.482) 400 194 455 28 369 (-151)

Den attackerande flottan skjuter 87.285 gånger med en total eldkraft på 97.759.200 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 2.404.558 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 20.710 gånger med en total eldkraft på 9.431.779 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 1.182.468 skada.


Angripare Hanke
Typ Kryssare
Total 59.386 (-644)

 

Försvarare Wollinator
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Jagare Reaper Pathfinder
Total 24 (-10.641) 141 (-9.961) 17 (-10.646) 33 (-3.292) 131 (-1.563) 424 (-543) 12 (-460) 33 (-27.719) 299 (-101) 183 (-11) 300 (-155) 28 40 (-480)

Den attackerande flottan skjuter 60.874 gånger med en total eldkraft på 68.178.880 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 1.205.569 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 2.687 gånger med en total eldkraft på 4.872.851 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 342.275 skada.


Angripare Hanke
Typ Kryssare
Total 59.105 (-925)

 

Försvarare Wollinator förstörda
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Jagare Reaper Pathfinder
Total 0 (-10.665) 0 (-10.102) 0 (-10.663) 0 (-3.325) 0 (-1.694) 0 (-967) 0 (-472) 0 (-27.752) 0 (-400) 0 (-194) 0 (-455) 0 (-28) 0 (-520)

Anriparen vann kampen! Han tog 103.294 metal, 15.159.821 kristalll and 5.962.633 deuterium.

Angriparen förlorade en total av 26.825.000 enheter.
Försvararen förlorade en total av 502.705.000 enheter.
Vid dessa rymdkoordinater flyter nu 229.060.800 metal and 173.253.600 kristall.


Total result (incl. follow ups and harvest reports)
Angripare Försvarare
-18.396.706 Metal -267.929.294
8.684.821 Kristaöl -225.251.821
4.112.633 Deuterium -30.749.633
-5.599.252 Total -523.930.748
-42.928 Honorpoints 4.849
Uppföljare
Inga tillgängliga
Skörderapporter
Inga tillgängliga

© 2022 Rene Pasing | Statistik | Team | Avtryck | Privat | Emoji icons supplied by JoyPixels™