Kamp i universum OGame.de Lacerta!

På 19.09.2023 04:38 följande flottor påträffade i kampen:
Nano-Gremlin vs. Commodore Saturn


Angripare Nano-Gremlin
Vapen: 190% Sköldar: 190% Rustning: 190%
Typ Kryssare Slagskepp Jagare Pathfinder
Total 57.343 1.731 4.311 1.832
Vapen 1.160 2.900 2.038 580
Sköldar 145 580 1.164 290
Utrustning 7.830 17.400 20.385 6.670

 

Försvarare Commodore Saturn
Vapen: 170% Sköldar: 160% Rustning: 180%
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Reaper Pathfinder
Total 10.992 61.228 7 14 1 26 23.138 33 1 1 54 1.467
Vapen 13 13 405 1.080 2.700 2 0 5.400 540.000 1.890 7.560 540
Sköldar 26 65 65 130 520 26 0 1.300 130.000 1.040 1.820 260
Utrustning 1.120 3.360 2.800 7.560 16.800 4.480 280 30.800 2.520.000 19.600 39.200 6.439

Den attackerande flottan skjuter 89.009 gånger med en total eldkraft på 117.863.516 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 2.865.434 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 98.981 gånger med en total eldkraft på 5.064.647 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 1.545.966 skada.


Angripare Nano-Gremlin
Typ Kryssare Slagskepp Jagare Pathfinder
Total 57.276 (-67) 1.730 (-1) 4.309 (-2) 1.830 (-2)

 

Försvarare Commodore Saturn
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Reaper Pathfinder
Total 4.420 (-6.572) 40.278 (-20.950) 1 (-6) 13 (-1) 1 22 (-4) 9.318 (-13.820) 33 1 1 54 1.304 (-163)

Den attackerande flottan skjuter 83.618 gånger med en total eldkraft på 110.950.768 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 2.499.276 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 57.306 gånger med en total eldkraft på 25.016.253 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 1.158.375 skada.


Angripare Nano-Gremlin
Typ Kryssare Slagskepp Jagare Pathfinder
Total 57.166 (-177) 1.729 (-2) 4.302 (-9) 1.826 (-6)

 

Försvarare Commodore Saturn
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Reaper Pathfinder
Total 1.001 (-9.991) 16.505 (-44.723) 0 (-7) 9 (-5) 1 10 (-16) 2.016 (-21.122) 33 1 1 54 874 (-593)

Den attackerande flottan skjuter 78.135 gånger med en total eldkraft på 103.630.608 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 1.444.313 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 21.711 gånger med en total eldkraft på 6.279.648 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 625.698 skada.


Angripare Nano-Gremlin
Typ Kryssare Slagskepp Jagare Pathfinder
Total 57.088 (-255) 1.729 (-2) 4.301 (-10) 1.826 (-6)

 

Försvarare Commodore Saturn
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Reaper Pathfinder
Total 18 (-10.974) 1.001 (-60.227) 0 (-7) 2 (-12) 1 1 (-25) 48 (-23.090) 30 (-3) 1 1 54 134 (-1.333)

Den attackerande flottan skjuter 72.560 gånger med en total eldkraft på 95.194.800 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 327.371 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 1.501 gånger med en total eldkraft på 10.503.559 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 95.618 skada.


Angripare Nano-Gremlin
Typ Kryssare Slagskepp Jagare Pathfinder
Total 57.001 (-342) 1.728 (-3) 4.298 (-13) 1.825 (-7)

 

Försvarare Commodore Saturn
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Reaper Pathfinder
Total 0 (-10.992) 0 (-61.228) 0 (-7) 0 (-14) 0 (-1) 0 (-26) 0 (-23.138) 0 (-33) 1 0 (-1) 0 (-54) 0 (-1.467)

Den attackerande flottan skjuter 64.852 gånger med en total eldkraft på 80.950.184 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 66.265.860 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 3 gånger med en total eldkraft på 1.620.000 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 870 skada.


Angripare Nano-Gremlin
Typ Kryssare Slagskepp Jagare Pathfinder
Total 56.999 (-344) 1.727 (-4) 4.298 (-13) 1.825 (-7)

 

Försvarare Commodore Saturn förstörda
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Reaper Pathfinder
Total 0 (-10.992) 0 (-61.228) 0 (-7) 0 (-14) 0 (-1) 0 (-26) 0 (-23.138) 0 (-33) 0 (-1) 0 (-1) 0 (-54) 0 (-1.467)

Anriparen vann kampen! Han tog 41.188.389 metal, 41.188.390 kristalll and 41.188.390 deuterium.

Angriparen förlorade en total av 11.538.000 enheter.
Försvararen förlorade en total av 871.173.000 enheter.
Vid dessa rymdkoordinater flyter nu 336.656.800 metal and 357.236.000 kristall.


Total result (incl. follow ups and harvest reports)
Angripare Försvarare
33.682.389 Metal -454.503.389
38.095.390 Kristaöl -484.640.390
40.249.390 Deuterium -55.594.390
112.027.169 Total -994.738.169
11.328 Honorpoints 2.269
Uppföljare
Inga tillgängliga
Skörderapporter
Inga tillgängliga

© 2024 Rene Pasing | Statistik | Team | Avtryck | Privat | Emoji icons supplied by JoyPixels™