Kamp i universum OGame.org Cygnus!

Följande flottor påträffades i kampen:
[CLOSED] Death Angel, [CLOSED] PushxMExLuka, [CLOSED] samson 1956, [CLOSED] improve, drog5 vs. [HOT] Scar, [HOT] NEW OWNER, [HOT] lIlllIllIIIIIIlI


Angripare Death Angel
Vapen: 180% Sköldar: 180% Rustning: 180%
Typ Dödsstjärna
Total 707
Vapen 560.000
Sköldar 140.000
Utrustning 2.520.000
Angripare PushxMExLuka
Vapen: 190% Sköldar: 180% Rustning: 200%
Typ Dödsstjärna
Total 5.121
Vapen 580.000
Sköldar 140.000
Utrustning 2.700.000
Angripare samson 1956
Vapen: 180% Sköldar: 180% Rustning: 190%
Typ Litet jaktskepp Flaggskepp Jagare
Total 441.000 25.000 100.000
Vapen 140 5.600 1.960
Sköldar 28 1.400 1.120
Utrustning 1.160 31.900 20.300
Angripare Death Angel
Vapen: 180% Sköldar: 180% Rustning: 180%
Typ Flaggskepp
Total 4.000
Vapen 5.600
Sköldar 1.400
Utrustning 30.800
Angripare Death Angel
Vapen: 180% Sköldar: 180% Rustning: 180%
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 4.674 87.955
Vapen 2.800 5.600
Sköldar 560 1.400
Utrustning 16.800 30.800
Angripare Death Angel
Vapen: 180% Sköldar: 180% Rustning: 180%
Typ Jagare
Total 57.618
Vapen 1.960
Sköldar 1.120
Utrustning 19.600
Angripare Death Angel
Vapen: 180% Sköldar: 180% Rustning: 180%
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 361.197 72.513
Vapen 140 1.120
Sköldar 28 140
Utrustning 1.120 7.560
Angripare PushxMExLuka
Vapen: 190% Sköldar: 180% Rustning: 200%
Typ Flaggskepp
Total 200.000
Vapen 5.800
Sköldar 1.400
Utrustning 33.000
Angripare PushxMExLuka
Vapen: 190% Sköldar: 180% Rustning: 200%
Typ Flaggskepp
Total 196.073
Vapen 5.800
Sköldar 1.400
Utrustning 33.000
Angripare PushxMExLuka
Vapen: 190% Sköldar: 180% Rustning: 200%
Typ Slagskepp Jagare
Total 228.185 228.178
Vapen 2.900 2.030
Sköldar 560 1.120
Utrustning 18.000 21.000
Angripare improve
Vapen: 190% Sköldar: 180% Rustning: 180%
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 61.811 1.049 47.056 121.012
Vapen 2.900 2.900 5.800 2.030
Sköldar 560 1.400 1.400 1.120
Utrustning 16.800 21.000 30.800 19.600
Angripare improve
Vapen: 190% Sköldar: 180% Rustning: 180%
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare
Total 147.739 1.547.078 18.379 137.871
Vapen 15 145 435 1.160
Sköldar 28 28 70 140
Utrustning 1.120 1.120 2.800 7.560
Angripare PushxMExLuka
Vapen: 190% Sköldar: 180% Rustning: 200%
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 6.908.051 1.349.752
Vapen 145 1.160
Sköldar 28 140
Utrustning 1.200 8.100
Angripare drog5
Vapen: 190% Sköldar: 190% Rustning: 190%
Typ Slagskepp Flaggskepp Jagare
Total 17.883 101.237 203.500
Vapen 2.900 5.800 2.030
Sköldar 580 1.450 1.160
Utrustning 17.400 31.900 20.300
Angripare drog5
Vapen: 190% Sköldar: 190% Rustning: 190%
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 1.221.162 303.050
Vapen 145 1.160
Sköldar 29 145
Utrustning 1.160 7.830

 

Försvarare Scar
Vapen: 210% Sköldar: 210% Rustning: 220%
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Solsatellit Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 90.493 23.102 1.839.884 9.295 50.073 98.655 188.857 5.629 1.979 6.068 48.920 1.229.405 18.382 12.236 615 1 1
Vapen 16 16 155 465 1.240 3.100 3 0 3 620.000 2.170 248 310 775 9.300 3 3
Sköldar 31 78 31 78 155 620 31 0 3 155.000 1.240 62 78 310 930 6.200 31.000
Utrustning 1.280 3.840 1.280 3.200 8.640 19.200 5.120 320 640 2.880.000 22.400 640 640 2.560 32.000 6.400 32.000
Försvarare NEW OWNER
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 190%
Typ Dödsstjärna
Total 835
Vapen 600.000
Sköldar 150.000
Utrustning 2.610.000
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 200%
Typ Slagskepp Koloniskepp Flaggskepp Jagare
Total 100.000 1 50.067 83.000
Vapen 3.000 150 6.000 2.100
Sköldar 600 300 1.500 1.200
Utrustning 18.000 9.000 33.000 21.000
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 200%
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Koloniskepp
Total 2.508.774 59 300.000 1
Vapen 150 450 1.200 150
Sköldar 30 75 150 300
Utrustning 1.200 3.000 8.100 9.000
Försvarare NEW OWNER
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 190%
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 702.200 200 378.778 244.732
Vapen 3.000 3.000 6.000 2.100
Sköldar 600 1.500 1.500 1.200
Utrustning 17.400 21.750 31.900 20.300
Försvarare NEW OWNER
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 190%
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 1.700.004 245.002
Vapen 150 1.200
Sköldar 30 150
Utrustning 1.160 7.830
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 200%
Typ Jagare
Total 1.000
Vapen 2.100
Sköldar 1.200
Utrustning 21.000

Den attackerande flottan skjuter 17.624.230 gånger med en total eldkraft på 173.235.313.077 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 1.279.759.330 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 11.268.241 gånger med en total eldkraft på 207.927.497.099 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 865.668.031 skada.


Angripare Death Angel
Typ Dödsstjärna
Total 707
Angripare PushxMExLuka
Typ Dödsstjärna
Total 5.120 (-1)
Angripare samson 1956
Typ Litet jaktskepp Flaggskepp Jagare
Total 335.617 (-105.383) 24.434 (-566) 97.581 (-2.419)
Angripare Death Angel
Typ Flaggskepp
Total 3.915 (-85)
Angripare Death Angel
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 4.512 (-162) 85.951 (-2.004)
Angripare Death Angel
Typ Jagare
Total 56.201 (-1.417)
Angripare Death Angel
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 274.819 (-86.378) 66.899 (-5.614)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 195.496 (-4.504)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 191.621 (-4.452)
Angripare PushxMExLuka
Typ Slagskepp Jagare
Total 220.340 (-7.845) 222.625 (-5.553)
Angripare improve
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 59.653 (-2.158) 1.026 (-23) 46.015 (-1.041) 117.890 (-3.122)
Angripare improve
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare
Total 112.332 (-35.407) 1.176.729 (-370.349) 15.161 (-3.218) 127.122 (-10.749)
Angripare PushxMExLuka
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 5.264.078 (-1.643.973) 1.249.087 (-100.665)
Angripare drog5
Typ Slagskepp Flaggskepp Jagare
Total 17.256 (-627) 98.938 (-2.299) 198.476 (-5.024)
Angripare drog5
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 929.077 (-292.085) 279.905 (-23.145)

 

Försvarare Scar
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Solsatellit Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 44.143 (-46.350) 16.498 (-6.604) 897.386 (-942.498) 6.086 (-3.209) 43.933 (-6.140) 94.320 (-4.335) 149.483 (-39.374) 1.548 (-4.081) 836 (-1.143) 6.068 47.260 (-1.660) 524.219 (-705.186) 7.887 (-10.495) 7.983 (-4.253) 599 (-16) 1 1
Försvarare NEW OWNER
Typ Dödsstjärna
Total 835
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Slagskepp Koloniskepp Flaggskepp Jagare
Total 95.282 (-4.718) 1 48.641 (-1.426) 80.081 (-2.919)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Koloniskepp
Total 1.208.473 (-1.300.301) 43 (-16) 260.395 (-39.605) 1
Försvarare NEW OWNER
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 663.273 (-38.927) 194 (-6) 367.817 (-10.961) 235.990 (-8.742)
Försvarare NEW OWNER
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 813.345 (-886.659) 212.707 (-32.295)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Jagare
Total 972 (-28)

Den attackerande flottan skjuter 13.572.815 gånger med en total eldkraft på 121.583.186.318 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 1.310.524.091 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 6.890.308 gånger med en total eldkraft på 181.138.521.105 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 746.044.970 skada.


Angripare Death Angel
Typ Dödsstjärna
Total 707
Angripare PushxMExLuka
Typ Dödsstjärna
Total 5.120 (-1)
Angripare samson 1956
Typ Litet jaktskepp Flaggskepp Jagare
Total 249.090 (-191.910) 23.822 (-1.178) 94.679 (-5.321)
Angripare Death Angel
Typ Flaggskepp
Total 3.814 (-186)
Angripare Death Angel
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 4.306 (-368) 83.764 (-4.191)
Angripare Death Angel
Typ Jagare
Total 54.485 (-3.133)
Angripare Death Angel
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 202.460 (-158.737) 59.869 (-12.644)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 190.794 (-9.206)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 186.907 (-9.166)
Angripare PushxMExLuka
Typ Slagskepp Jagare
Total 210.763 (-17.422) 216.132 (-12.046)
Angripare improve
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 56.916 (-4.895) 1.002 (-47) 44.896 (-2.160) 114.305 (-6.707)
Angripare improve
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare
Total 82.593 (-65.146) 867.395 (-679.683) 12.040 (-6.339) 113.858 (-24.013)
Angripare PushxMExLuka
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 3.909.293 (-2.998.758) 1.125.734 (-224.018)
Angripare drog5
Typ Slagskepp Flaggskepp Jagare
Total 16.469 (-1.414) 96.516 (-4.721) 192.557 (-10.943)
Angripare drog5
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 689.737 (-531.425) 251.505 (-51.545)

 

Försvarare Scar
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Solsatellit Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 14.888 (-75.605) 8.257 (-14.845) 304.527 (-1.535.357) 2.787 (-6.508) 31.778 (-18.295) 84.229 (-14.426) 85.641 (-103.216) 231 (-5.398) 196 (-1.783) 6.066 (-2) 44.227 (-4.693) 146.566 (-1.082.839) 2.211 (-16.171) 3.812 (-8.424) 571 (-44) 1 1
Försvarare NEW OWNER
Typ Dödsstjärna
Total 834 (-1)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Slagskepp Koloniskepp Flaggskepp Jagare
Total 84.120 (-15.880) 1 46.669 (-3.398) 74.509 (-8.491)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Koloniskepp
Total 376.450 (-2.132.324) 15 (-44) 182.431 (-117.569) 0 (-1)
Försvarare NEW OWNER
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 580.536 (-121.664) 187 (-13) 352.760 (-26.018) 218.262 (-26.470)
Försvarare NEW OWNER
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 251.807 (-1.448.197) 147.939 (-97.063)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Jagare
Total 899 (-101)

Den attackerande flottan skjuter 10.263.769 gånger med en total eldkraft på 77.678.292.924 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 1.349.006.802 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 3.789.709 gånger med en total eldkraft på 155.012.693.370 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 615.109.557 skada.


Angripare Death Angel
Typ Dödsstjärna
Total 707
Angripare PushxMExLuka
Typ Dödsstjärna
Total 5.114 (-7)
Angripare samson 1956
Typ Litet jaktskepp Flaggskepp Jagare
Total 185.269 (-255.731) 23.157 (-1.843) 91.311 (-8.689)
Angripare Death Angel
Typ Flaggskepp
Total 3.701 (-299)
Angripare Death Angel
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 4.075 (-599) 81.463 (-6.492)
Angripare Death Angel
Typ Jagare
Total 52.405 (-5.213)
Angripare Death Angel
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 150.423 (-210.774) 52.654 (-19.859)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 185.674 (-14.326)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 181.928 (-14.145)
Angripare PushxMExLuka
Typ Slagskepp Jagare
Total 199.934 (-28.251) 208.607 (-19.571)
Angripare improve
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 53.871 (-7.940) 980 (-69) 43.668 (-3.388) 110.100 (-10.912)
Angripare improve
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare
Total 61.605 (-86.134) 644.318 (-902.760) 9.457 (-8.922) 100.111 (-37.760)
Angripare PushxMExLuka
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 2.918.774 (-3.989.277) 996.767 (-352.985)
Angripare drog5
Typ Slagskepp Flaggskepp Jagare
Total 15.629 (-2.254) 93.904 (-7.333) 185.708 (-17.792)
Angripare drog5
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 514.876 (-706.286) 221.946 (-81.104)

 

Försvarare Scar
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Solsatellit Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 2.282 (-88.211) 2.143 (-20.959) 47.283 (-1.792.601) 713 (-8.582) 14.649 (-35.424) 62.213 (-36.442) 25.695 (-163.162) 11 (-5.618) 21 (-1.958) 6.058 (-10) 36.867 (-12.053) 16.982 (-1.212.423) 258 (-18.124) 1.012 (-11.224) 519 (-96) 0 (-1) 1
Försvarare NEW OWNER
Typ Dödsstjärna
Total 832 (-3)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Slagskepp Koloniskepp Flaggskepp Jagare
Total 60.959 (-39.041) 1 42.865 (-7.202) 60.746 (-22.254)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Koloniskepp
Total 53.712 (-2.455.062) 3 (-56) 79.103 (-220.897) 0 (-1)
Försvarare NEW OWNER
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 414.159 (-288.041) 155 (-45) 322.039 (-56.739) 176.465 (-68.267)
Försvarare NEW OWNER
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 35.429 (-1.664.575) 63.517 (-181.485)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Jagare
Total 752 (-248)

Den attackerande flottan skjuter 8.049.299 gånger med en total eldkraft på 50.064.377.755 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 1.255.243.780 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 1.959.497 gånger med en total eldkraft på 133.131.412.957 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 477.960.936 skada.


Angripare Death Angel
Typ Dödsstjärna
Total 705 (-2)
Angripare PushxMExLuka
Typ Dödsstjärna
Total 5.104 (-17)
Angripare samson 1956
Typ Litet jaktskepp Flaggskepp Jagare
Total 145.410 (-295.590) 22.517 (-2.483) 87.493 (-12.507)
Angripare Death Angel
Typ Flaggskepp
Total 3.590 (-410)
Angripare Death Angel
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 3.822 (-852) 79.088 (-8.867)
Angripare Death Angel
Typ Jagare
Total 50.257 (-7.361)
Angripare Death Angel
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 118.119 (-243.078) 46.235 (-26.278)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 180.161 (-19.839)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 176.393 (-19.680)
Angripare PushxMExLuka
Typ Slagskepp Jagare
Total 188.559 (-39.626) 200.409 (-27.769)
Angripare improve
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 50.739 (-11.072) 940 (-109) 42.279 (-4.777) 105.670 (-15.342)
Angripare improve
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare
Total 48.312 (-99.427) 505.965 (-1.041.113) 7.627 (-10.752) 88.049 (-49.822)
Angripare PushxMExLuka
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 2.292.747 (-4.615.304) 881.111 (-468.641)
Angripare drog5
Typ Slagskepp Flaggskepp Jagare
Total 14.791 (-3.092) 91.127 (-10.110) 178.338 (-25.162)
Angripare drog5
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 403.921 (-817.241) 195.920 (-107.130)

 

Försvarare Scar
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Solsatellit Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 71 (-90.422) 175 (-22.927) 1.469 (-1.838.415) 57 (-9.238) 2.494 (-47.579) 26.472 (-72.183) 2.218 (-186.639) 0 (-5.629) 0 (-1.979) 6.042 (-26) 20.580 (-28.340) 341 (-1.229.064) 1 (-18.381) 108 (-12.128) 340 (-275) 0 (-1) 1
Försvarare NEW OWNER
Typ Dödsstjärna
Total 825 (-10)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Slagskepp Koloniskepp Flaggskepp Jagare
Total 24.488 (-75.512) 0 (-1) 31.527 (-18.540) 32.386 (-50.614)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Koloniskepp
Total 1.556 (-2.507.218) 0 (-59) 12.433 (-287.567) 0 (-1)
Försvarare NEW OWNER
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 163.009 (-539.191) 85 (-115) 231.833 (-146.945) 91.422 (-153.310)
Försvarare NEW OWNER
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 1.042 (-1.698.962) 9.781 (-235.221)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Jagare
Total 430 (-570)

Den attackerande flottan skjuter 6.613.171 gånger med en total eldkraft på 36.942.494.389 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 862.732.027 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 906.984 gånger med en total eldkraft på 116.143.772.475 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 288.781.580 skada.


Angripare Death Angel
Typ Dödsstjärna
Total 705 (-2)
Angripare PushxMExLuka
Typ Dödsstjärna
Total 5.096 (-25)
Angripare samson 1956
Typ Litet jaktskepp Flaggskepp Jagare
Total 125.768 (-315.232) 21.799 (-3.201) 84.044 (-15.956)
Angripare Death Angel
Typ Flaggskepp
Total 3.479 (-521)
Angripare Death Angel
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 3.613 (-1.061) 76.537 (-11.418)
Angripare Death Angel
Typ Jagare
Total 48.220 (-9.398)
Angripare Death Angel
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 102.357 (-258.840) 42.065 (-30.448)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 174.659 (-25.341)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 170.923 (-25.150)
Angripare PushxMExLuka
Typ Slagskepp Jagare
Total 178.830 (-49.355) 192.487 (-35.691)
Angripare improve
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 48.037 (-13.774) 911 (-138) 40.946 (-6.110) 101.320 (-19.692)
Angripare improve
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare
Total 41.889 (-105.850) 437.819 (-1.109.259) 6.639 (-11.740) 80.032 (-57.839)
Angripare PushxMExLuka
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 1.983.192 (-4.924.859) 803.024 (-546.728)
Angripare drog5
Typ Slagskepp Flaggskepp Jagare
Total 14.039 (-3.844) 88.348 (-12.889) 171.195 (-32.305)
Angripare drog5
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 349.278 (-871.884) 178.128 (-124.922)

 

Försvarare Scar
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Solsatellit Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 0 (-90.493) 1 (-23.101) 1 (-1.839.883) 1 (-9.294) 39 (-50.034) 1.850 (-96.805) 10 (-188.847) 0 (-5.629) 0 (-1.979) 5.992 (-76) 2.799 (-46.121) 0 (-1.229.405) 0 (-18.382) 1 (-12.235) 68 (-547) 0 (-1) 1
Försvarare NEW OWNER
Typ Dödsstjärna
Total 810 (-25)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Slagskepp Koloniskepp Flaggskepp Jagare
Total 1.504 (-98.496) 0 (-1) 7.740 (-42.327) 3.826 (-79.174)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Koloniskepp
Total 1 (-2.508.773) 0 (-59) 151 (-299.849) 0 (-1)
Försvarare NEW OWNER
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 9.934 (-692.266) 9 (-191) 54.124 (-324.654) 10.298 (-234.434)
Försvarare NEW OWNER
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 1 (-1.700.003) 125 (-244.877)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI
Typ Jagare
Total 56 (-944)

Den attackerande flottan skjuter 5.730.403 gånger med en total eldkraft på 23.467.856.471 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 762.248.477 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 279.196 gånger med en total eldkraft på 110.994.225.153 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 117.170.752 skada.


Angripare Death Angel
Typ Dödsstjärna
Total 700 (-7)
Angripare PushxMExLuka
Typ Dödsstjärna
Total 5.087 (-34)
Angripare samson 1956
Typ Litet jaktskepp Flaggskepp Jagare
Total 119.693 (-321.307) 21.081 (-3.919) 81.125 (-18.875)
Angripare Death Angel
Typ Flaggskepp
Total 3.373 (-627)
Angripare Death Angel
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 3.483 (-1.191) 74.111 (-13.844)
Angripare Death Angel
Typ Jagare
Total 46.527 (-11.091)
Angripare Death Angel
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 97.172 (-264.025) 40.197 (-32.316)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 169.088 (-30.912)
Angripare PushxMExLuka
Typ Flaggskepp
Total 165.415 (-30.658)
Angripare PushxMExLuka
Typ Slagskepp Jagare
Total 172.310 (-55.875) 185.751 (-42.427)
Angripare improve
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 46.178 (-15.633) 883 (-166) 39.635 (-7.421) 97.890 (-23.122)
Angripare improve
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare
Total 39.813 (-107.926) 416.536 (-1.130.542) 6.327 (-12.052) 76.525 (-61.346)
Angripare PushxMExLuka
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 1.886.376 (-5.021.675) 768.625 (-581.127)
Angripare drog5
Typ Slagskepp Flaggskepp Jagare
Total 13.514 (-4.369) 85.595 (-15.642) 165.398 (-38.102)
Angripare drog5
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 332.081 (-889.081) 170.443 (-132.607)

 

Försvarare Scar
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Återvinnare Spionsond Solsatellit Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Stort lasertorn Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 0 (-90.493) 0 (-23.102) 0 (-1.839.884) 0 (-9.295) 0 (-50.073) 0 (-98.655) 0 (-188.857) 0 (-5.629) 0 (-1.979) 5.558 (-510) 0 (-48.920) 0 (-1.229.405) 0 (-18.382) 0 (-12.236) 0 (-615) 0 (-1) 0 (-1)
Försvarare NEW OWNER
Typ Dödsstjärna
Total 751 (-84)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI förstörda
Typ Slagskepp Koloniskepp Flaggskepp Jagare
Total 0 (-100.000) 0 (-1) 0 (-50.067) 0 (-83.000)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI förstörda
Typ Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Koloniskepp
Total 0 (-2.508.774) 0 (-59) 0 (-300.000) 0 (-1)
Försvarare NEW OWNER förstörda
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp Jagare
Total 0 (-702.200) 0 (-200) 0 (-378.778) 0 (-244.732)
Försvarare NEW OWNER förstörda
Typ Litet jaktskepp Kryssare
Total 0 (-1.700.004) 0 (-245.002)
Försvarare lIlllIllIIIIIIlI förstörda
Typ Jagare
Total 0 (-1.000)

Kampen slutade oavgjort, båda flottor drog sig tillbaka till sina hemplaneter.

Angriparen förlorade en total av 83.757.568.000 enheter.
Försvararen förlorade en total av 193.983.518.500 enheter.
Vid dessa rymdkoordinater flyter nu 116.254.429.900 metal and 62.663.010.900 kristall.

934.348 Raketramp, 14.522 Litet lasertorn, 9.789 Stort lasertorn, 455 Plasmakanon, 1 Liten Sköld Kupol, 1 Stor sköldkupol could be repaired.


Total result (incl. follow ups and harvest reports)
Angripare Försvarare
-36.204.764.000 Metal -14.237.149.100
-8.380.184.400 Kristaöl -18.490.215.700
-5.207.882.000 Deuterium -14.268.128.500
-49.792.830.400 Total -46.995.493.300
14.013.023 Honorpoints 6.740.651
Uppföljare
Inga tillgängliga
Skörderapporter
Skördade en total av 99.271.969.900 metal and 45.680.733.300 kristall!
Visa alla
Kommentarer
Vänligen logga in för att lämna en kommentar.

© 2020 Rene Pasing | Statistik | Team | Avtryck | Privat | Emoji icons supplied by JoyPixels™