Biggest CR OGW


Kamp i universum OGame.org Quantum!

På 11.04.2016 02:38 följande flottor påträffade i kampen:
[LOS] BaTTaL, Solidarity, [Reality] ViS, [LOS] MindWar, [Ususpect] Firestorm vs. [RIO_1] W4R_MaChINE, [RIO_1] BigBoy, [RIO_1] Hummer


Angripare BaTTaL
Vapen: 180% Sköldar: 160% Rustning: 180%
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 500.000 500.000
Vapen 2.800 5.600
Sköldar 520 1.300
Utrustning 16.800 30.800
Angripare Solidarity
Vapen: 210% Sköldar: 210% Rustning: 210%
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 875.000 1.250.000
Vapen 3.100 6.200
Sköldar 620 1.550
Utrustning 18.600 34.100
Angripare ViS
Vapen: 180% Sköldar: 170% Rustning: 190%
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 284.986 533 280.329
Vapen 2.800 2.800 5.600
Sköldar 540 1.350 1.350
Utrustning 17.400 21.750 31.900
Angripare Solidarity
Vapen: 210% Sköldar: 210% Rustning: 210%
Typ Kryssare Jagare
Total 1.500.000 850.000
Vapen 1.240 2.170
Sköldar 155 1.240
Utrustning 8.370 21.700
Angripare BaTTaL
Vapen: 180% Sköldar: 160% Rustning: 180%
Typ Kryssare Jagare
Total 1.001.440 360.504
Vapen 1.120 1.960
Sköldar 130 1.040
Utrustning 7.560 19.600
Angripare MindWar
Vapen: 220% Sköldar: 220% Rustning: 220%
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 1.240.538 1.093 1.201.556
Vapen 3.200 3.200 6.400
Sköldar 640 1.600 1.600
Utrustning 19.200 24.000 35.200
Angripare Solidarity
Vapen: 210% Sköldar: 210% Rustning: 210%
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 1.500.000 10.000.000
Vapen 16 155
Sköldar 31 31
Utrustning 1.240 1.240
Angripare BaTTaL
Vapen: 180% Sköldar: 160% Rustning: 180%
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 449.429 3.158.287
Vapen 14 140
Sköldar 26 26
Utrustning 1.120 1.120
Angripare Firestorm
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 200%
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 92.600 433.269
Vapen 3.000 6.000
Sköldar 600 1.500
Utrustning 18.000 33.000
Angripare MindWar
Vapen: 220% Sköldar: 220% Rustning: 220%
Typ Kryssare Jagare
Total 1.299.622 501.604
Vapen 1.280 2.240
Sköldar 160 1.280
Utrustning 8.640 22.400
Angripare ViS
Vapen: 180% Sköldar: 170% Rustning: 190%
Typ Kryssare Jagare
Total 503.494 154.776
Vapen 1.120 1.960
Sköldar 135 1.080
Utrustning 7.830 20.300
Angripare Firestorm
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 200%
Typ Kryssare Jagare
Total 300.435 100.490
Vapen 1.200 2.100
Sköldar 150 1.200
Utrustning 8.100 21.000
Angripare MindWar
Vapen: 220% Sköldar: 220% Rustning: 220%
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 1.098.530 10.000.956 1.002.609
Vapen 16 160 480
Sköldar 32 32 80
Utrustning 1.280 1.280 3.200
Angripare ViS
Vapen: 180% Sköldar: 170% Rustning: 190%
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 508.869 2.066.509 118
Vapen 14 140 420
Sköldar 27 27 68
Utrustning 1.160 1.160 2.900
Angripare Firestorm
Vapen: 200% Sköldar: 200% Rustning: 200%
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 197.327 1.579.840
Vapen 15 150
Sköldar 30 30
Utrustning 1.200 1.200

 

Försvarare W4R_MaChINE
Vapen: 210% Sköldar: 210% Rustning: 210%
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 994.440 249.905 9.316.769 9 1.700.000 1.000.000 323 1.100.000 141.862 22.861 1.700.000 21.215 1.000.000 864.741 60.000 1.500 6.000 3.569 1 1
Vapen 16 16 155 465 1.240 3.100 155 3 0 3.100 6.200 620.000 2.170 248 310 3.410 465 9.300 3 3
Sköldar 31 78 31 78 155 620 310 31 0 1.550 1.550 155.000 1.240 62 78 620 1.550 930 6.200 31.000
Utrustning 1.240 3.720 1.240 3.100 8.370 18.600 9.300 4.960 310 23.250 34.100 2.790.000 21.700 620 620 10.850 2.480 31.000 6.200 31.000
Försvarare BigBoy
Vapen: 200% Sköldar: 190% Rustning: 190%
Typ Dödsstjärna
Total 7.503
Vapen 600.000
Sköldar 145.000
Utrustning 2.610.000
Försvarare Hummer
Vapen: 190% Sköldar: 190% Rustning: 190%
Typ Stort transportskepp Koloniskepp Spionsond Dödsstjärna
Total 50.000 6 797 13.170
Vapen 15 145 0 580.000
Sköldar 73 290 0 145.000
Utrustning 3.480 8.700 290 2.610.000

Den attackerande flottan skjuter 49.746.057 gånger med en total eldkraft på 52.824.957.822 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 3.923.219.396 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 21.689.371 gånger med en total eldkraft på 919.497.800.084 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 2.564.094.593 skada.


Angripare BaTTaL
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 476.601 (-23.399) 483.403 (-16.597)
Angripare Solidarity
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 835.563 (-39.437) 1.209.138 (-40.862)
Angripare ViS
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 271.850 (-13.136) 515 (-18) 271.021 (-9.308)
Angripare Solidarity
Typ Kryssare Jagare
Total 1.394.949 (-105.051) 821.376 (-28.624)
Angripare BaTTaL
Typ Kryssare Jagare
Total 926.437 (-75.003) 347.747 (-12.757)
Angripare MindWar
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 1.196.780 (-43.758) 1.051 (-42) 1.162.371 (-39.185)
Angripare Solidarity
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 1.229.057 (-270.943) 8.193.804 (-1.806.196)
Angripare BaTTaL
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 368.017 (-81.412) 2.583.366 (-574.921)
Angripare Firestorm
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 88.284 (-4.316) 418.825 (-14.444)
Angripare MindWar
Typ Kryssare Jagare
Total 1.210.671 (-88.951) 484.587 (-17.017)
Angripare ViS
Typ Kryssare Jagare
Total 466.913 (-36.581) 149.381 (-5.395)
Angripare Firestorm
Typ Kryssare Jagare
Total 278.916 (-21.519) 96.984 (-3.506)
Angripare MindWar
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 902.712 (-195.818) 8.217.788 (-1.783.168) 869.022 (-133.587)
Angripare ViS
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 416.026 (-92.843) 1.690.867 (-375.642) 105 (-13)
Angripare Firestorm
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 161.284 (-36.043) 1.292.542 (-287.298)

 

Försvarare W4R_MaChINE
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 329.659 (-664.781) 118.533 (-131.372) 3.089.213 (-6.227.556) 2 (-7) 1.159.737 (-540.263) 868.905 (-131.095) 229 (-94) 617.194 (-482.806) 19.375 (-122.487) 21.783 (-1.078) 1.673.636 (-26.364) 21.215 938.982 (-61.018) 227.306 (-637.435) 16.130 (-43.870) 1.179 (-321) 3.703 (-2.297) 3.480 (-89) 1 1
Försvarare BigBoy
Typ Dödsstjärna
Total 7.503
Försvarare Hummer
Typ Stort transportskepp Koloniskepp Spionsond Dödsstjärna
Total 22.771 (-27.229) 6 106 (-691) 13.170

Den attackerande flottan skjuter 41.184.554 gånger med en total eldkraft på 48.167.422.911 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 4.322.966.919 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 11.823.968 gånger med en total eldkraft på 838.563.007.245 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 2.049.563.738 skada.


Angripare BaTTaL
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 451.260 (-48.740) 466.076 (-33.924)
Angripare Solidarity
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 792.599 (-82.401) 1.166.555 (-83.445)
Angripare ViS
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 257.467 (-27.519) 493 (-40) 261.282 (-19.047)
Angripare Solidarity
Typ Kryssare Jagare
Total 1.282.312 (-217.688) 790.582 (-59.418)
Angripare BaTTaL
Typ Kryssare Jagare
Total 846.957 (-154.483) 334.156 (-26.348)
Angripare MindWar
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 1.147.103 (-93.435) 1.014 (-79) 1.121.822 (-79.734)
Angripare Solidarity
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 1.014.269 (-485.731) 6.762.420 (-3.237.580)
Angripare BaTTaL
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 303.535 (-145.894) 2.128.963 (-1.029.324)
Angripare Firestorm
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 83.712 (-8.888) 404.012 (-29.257)
Angripare MindWar
Typ Kryssare Jagare
Total 1.114.094 (-185.528) 466.503 (-35.101)
Angripare ViS
Typ Kryssare Jagare
Total 427.531 (-75.963) 143.632 (-11.144)
Angripare Firestorm
Typ Kryssare Jagare
Total 256.107 (-44.328) 93.405 (-7.085)
Angripare MindWar
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 746.025 (-352.505) 6.793.299 (-3.207.657) 747.775 (-254.834)
Angripare ViS
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 343.084 (-165.785) 1.393.383 (-673.126) 87 (-31)
Angripare Firestorm
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 132.758 (-64.569) 1.065.488 (-514.352)

 

Försvarare W4R_MaChINE
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 30.426 (-964.014) 22.350 (-227.555) 282.696 (-9.034.073) 0 (-9) 380.554 (-1.319.446) 507.206 (-492.794) 84 (-239) 129.837 (-970.163) 512 (-141.350) 16.230 (-6.631) 1.447.303 (-252.697) 21.215 651.406 (-348.594) 13.934 (-850.807) 1.117 (-58.883) 539 (-961) 1.249 (-4.751) 2.806 (-763) 1 1
Försvarare BigBoy
Typ Dödsstjärna
Total 7.503
Försvarare Hummer
Typ Stort transportskepp Koloniskepp Spionsond Dödsstjärna
Total 4.198 (-45.802) 6 2 (-795) 13.170

Den attackerande flottan skjuter 34.493.803 gånger med en total eldkraft på 44.670.027.981 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 3.968.489.190 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 5.270.556 gånger med en total eldkraft på 756.660.067.916 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 1.378.251.337 skada.


Angripare BaTTaL
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 426.101 (-73.899) 448.542 (-51.458)
Angripare Solidarity
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 750.759 (-124.241) 1.123.357 (-126.643)
Angripare ViS
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 243.476 (-41.510) 475 (-58) 251.307 (-29.022)
Angripare Solidarity
Typ Kryssare Jagare
Total 1.180.723 (-319.277) 758.597 (-91.403)
Angripare BaTTaL
Typ Kryssare Jagare
Total 776.572 (-224.868) 320.240 (-40.264)
Angripare MindWar
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 1.096.528 (-144.010) 986 (-107) 1.080.276 (-121.280)
Angripare Solidarity
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 878.787 (-621.213) 5.859.316 (-4.140.684)
Angripare BaTTaL
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 262.723 (-186.706) 1.843.730 (-1.314.557)
Angripare Firestorm
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 79.200 (-13.400) 389.009 (-44.260)
Angripare MindWar
Typ Kryssare Jagare
Total 1.027.913 (-271.709) 448.156 (-53.448)
Angripare ViS
Typ Kryssare Jagare
Total 392.972 (-110.522) 137.735 (-17.041)
Angripare Firestorm
Typ Kryssare Jagare
Total 235.518 (-64.917) 89.494 (-10.996)
Angripare MindWar
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 646.512 (-452.018) 5.889.306 (-4.111.650) 660.919 (-341.690)
Angripare ViS
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 297.485 (-211.384) 1.206.478 (-860.031) 79 (-39)
Angripare Firestorm
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 114.866 (-82.461) 923.484 (-656.356)

 

Försvarare W4R_MaChINE
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 44 (-994.396) 278 (-249.627) 481 (-9.316.288) 0 (-9) 11.455 (-1.688.545) 56.770 (-943.230) 4 (-319) 1.809 (-1.098.191) 0 (-141.862) 3.401 (-19.460) 472.814 (-1.227.186) 21.215 111.280 (-888.720) 10 (-864.731) 1 (-59.999) 35 (-1.465) 36 (-5.964) 655 (-2.914) 0 (-1) 1
Försvarare BigBoy
Typ Dödsstjärna
Total 7.503
Försvarare Hummer
Typ Stort transportskepp Koloniskepp Spionsond Dödsstjärna
Total 56 (-49.944) 0 (-6) 0 (-797) 13.170

Den attackerande flottan skjuter 30.283.863 gånger med en total eldkraft på 41.028.209.687 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 3.361.656.247 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 1.898.724 gånger med en total eldkraft på 717.560.112.539 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 601.466.664 skada.


Angripare BaTTaL
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 406.877 (-93.123) 430.840 (-69.160)
Angripare Solidarity
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 717.363 (-157.637) 1.079.722 (-170.278)
Angripare ViS
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 232.423 (-52.563) 455 (-78) 241.497 (-38.832)
Angripare Solidarity
Typ Kryssare Jagare
Total 1.118.672 (-381.328) 727.914 (-122.086)
Angripare BaTTaL
Typ Kryssare Jagare
Total 735.172 (-266.268) 307.110 (-53.394)
Angripare MindWar
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 1.050.643 (-189.895) 942 (-151) 1.038.040 (-163.516)
Angripare Solidarity
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 824.844 (-675.156) 5.498.478 (-4.501.522)
Angripare BaTTaL
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 246.400 (-203.029) 1.729.993 (-1.428.294)
Angripare Firestorm
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 75.714 (-16.886) 373.976 (-59.293)
Angripare MindWar
Typ Kryssare Jagare
Total 974.042 (-325.580) 430.216 (-71.388)
Angripare ViS
Typ Kryssare Jagare
Total 371.986 (-131.508) 132.081 (-22.695)
Angripare Firestorm
Typ Kryssare Jagare
Total 223.034 (-77.401) 85.784 (-14.706)
Angripare MindWar
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 606.883 (-491.647) 5.527.101 (-4.473.855) 621.543 (-381.066)
Angripare ViS
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 279.188 (-229.681) 1.132.228 (-934.281) 77 (-41)
Angripare Firestorm
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 107.822 (-89.505) 866.688 (-713.152)

 

Försvarare W4R_MaChINE
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 0 (-994.440) 0 (-249.905) 0 (-9.316.769) 0 (-9) 0 (-1.700.000) 0 (-1.000.000) 0 (-323) 0 (-1.100.000) 0 (-141.862) 0 (-22.861) 5 (-1.699.995) 21.215 0 (-1.000.000) 0 (-864.741) 0 (-60.000) 0 (-1.500) 0 (-6.000) 0 (-3.569) 0 (-1) 1
Försvarare BigBoy
Typ Dödsstjärna
Total 7.503
Försvarare Hummer
Typ Stort transportskepp Koloniskepp Spionsond Dödsstjärna
Total 0 (-50.000) 0 (-6) 0 (-797) 13.170

Den attackerande flottan skjuter 28.195.748 gånger med en total eldkraft på 37.276.138.209 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 7.446.740.560 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 1.161.401 gånger med en total eldkraft på 701.236.331.003 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 379.139.508 skada.


Angripare BaTTaL
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 390.297 (-109.703) 413.607 (-86.393)
Angripare Solidarity
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 688.173 (-186.827) 1.036.252 (-213.748)
Angripare ViS
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 223.155 (-61.831) 439 (-94) 231.742 (-48.587)
Angripare Solidarity
Typ Kryssare Jagare
Total 1.073.524 (-426.476) 698.668 (-151.332)
Angripare BaTTaL
Typ Kryssare Jagare
Total 705.525 (-295.915) 294.728 (-65.776)
Angripare MindWar
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 1.008.084 (-232.454) 906 (-187) 995.796 (-205.760)
Angripare Solidarity
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 791.501 (-708.499) 5.276.790 (-4.723.210)
Angripare BaTTaL
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 236.395 (-213.034) 1.660.135 (-1.498.152)
Angripare Firestorm
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 72.661 (-19.939) 358.738 (-74.531)
Angripare MindWar
Typ Kryssare Jagare
Total 934.889 (-364.733) 412.652 (-88.952)
Angripare ViS
Typ Kryssare Jagare
Total 356.960 (-146.534) 126.674 (-28.102)
Angripare Firestorm
Typ Kryssare Jagare
Total 214.089 (-86.346) 82.195 (-18.295)
Angripare MindWar
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 582.414 (-516.116) 5.304.254 (-4.696.702) 596.610 (-405.999)
Angripare ViS
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 267.870 (-240.999) 1.086.758 (-979.751) 76 (-42)
Angripare Firestorm
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 103.449 (-93.878) 831.560 (-748.280)

 

Försvarare W4R_MaChINE
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 0 (-994.440) 0 (-249.905) 0 (-9.316.769) 0 (-9) 0 (-1.700.000) 0 (-1.000.000) 0 (-323) 0 (-1.100.000) 0 (-141.862) 0 (-22.861) 0 (-1.700.000) 20.864 (-351) 0 (-1.000.000) 0 (-864.741) 0 (-60.000) 0 (-1.500) 0 (-6.000) 0 (-3.569) 0 (-1) 0 (-1)
Försvarare BigBoy
Typ Dödsstjärna
Total 6.606 (-897)
Försvarare Hummer
Typ Stort transportskepp Koloniskepp Spionsond Dödsstjärna
Total 0 (-50.000) 0 (-6) 0 (-797) 11.562 (-1.608)

Den attackerande flottan skjuter 27.057.566 gånger med en total eldkraft på 35.768.614.452 på försvararen. De försvarande sköldarna absorberar 6.968.144.150 skada.
Totalt, Den försvarande flottan skjuter 1.076.858 gånger med en total eldkraft på 651.169.320.000 mot angriparen. Angriparens sköldar absorberar 351.081.962 skada.


Angripare BaTTaL
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 374.999 (-125.001) 397.434 (-102.566)
Angripare Solidarity
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 661.060 (-213.940) 995.948 (-254.052)
Angripare ViS
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 214.389 (-70.597) 417 (-116) 222.555 (-57.774)
Angripare Solidarity
Typ Kryssare Jagare
Total 1.031.255 (-468.745) 671.419 (-178.581)
Angripare BaTTaL
Typ Kryssare Jagare
Total 678.041 (-323.399) 283.131 (-77.373)
Angripare MindWar
Typ Slagskepp Bombare Flaggskepp
Total 968.791 (-271.747) 870 (-223) 957.108 (-244.448)
Angripare Solidarity
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 760.527 (-739.473) 5.070.985 (-4.929.015)
Angripare BaTTaL
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 227.267 (-222.162) 1.595.515 (-1.562.772)
Angripare Firestorm
Typ Slagskepp Flaggskepp
Total 69.712 (-22.888) 344.706 (-88.563)
Angripare MindWar
Typ Kryssare Jagare
Total 898.507 (-401.115) 396.607 (-104.997)
Angripare ViS
Typ Kryssare Jagare
Total 343.109 (-160.385) 121.634 (-33.142)
Angripare Firestorm
Typ Kryssare Jagare
Total 205.656 (-94.779) 78.982 (-21.508)
Angripare MindWar
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 559.604 (-538.926) 5.097.725 (-4.903.231) 573.367 (-429.242)
Angripare ViS
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp
Total 257.543 (-251.326) 1.044.352 (-1.022.157) 74 (-44)
Angripare Firestorm
Typ Litet transportskepp Litet jaktskepp
Total 99.436 (-97.891) 799.396 (-780.444)

 

Försvarare W4R_MaChINE förstörda
Typ Litet transportskepp Stort transportskepp Litet jaktskepp Stort jaktskepp Kryssare Slagskepp Koloniskepp Återvinnare Spionsond Bombare Flaggskepp Dödsstjärna Jagare Raketramp Litet lasertorn Gausskanon Jonkanon Plasmakanon Liten Sköld Kupol Stor sköldkupol
Total 0 (-994.440) 0 (-249.905) 0 (-9.316.769) 0 (-9) 0 (-1.700.000) 0 (-1.000.000) 0 (-323) 0 (-1.100.000) 0 (-141.862) 0 (-22.861) 0 (-1.700.000) 0 (-21.215) 0 (-1.000.000) 0 (-864.741) 0 (-60.000) 0 (-1.500) 0 (-6.000) 0 (-3.569) 0 (-1) 0 (-1)
Försvarare BigBoy förstörda
Typ Dödsstjärna
Total 0 (-7.503)
Försvarare Hummer förstörda
Typ Stort transportskepp Koloniskepp Spionsond Dödsstjärna
Total 0 (-50.000) 0 (-6) 0 (-797) 0 (-13.170)

Anriparen vann kampen! Han tog 10.235.333.740 metal, 7.973.784.255 kristalll and 5.009.165.905 deuterium.

Angriparen förlorade en total av 277.519.065.000 enheter.
Försvararen förlorade en total av 894.954.167.000 enheter.
Vid dessa rymdkoordinater flyter nu 251.271.418.000 metal and 173.278.567.600 kristall.

795.562 Raketramp, 48.600 Litet lasertorn, 1.140 Gausskanon, 5.520 Jonkanon, 3.069 Plasmakanon, 1 Stor sköldkupol could be repaired.


Total result (incl. follow ups and harvest reports)
Angripare Försvarare
43.835.057.654 Metal -421.837.627.954
67.040.965.658 Kristaöl -327.371.535.158
-14.213.357.194 Deuterium -94.532.687.806
96.662.666.118 Total -843.741.850.918
55.306.503 Honorpoints 19.498.695
Skörderapporter
Skördade en total av 194.550.800.956 metal and 151.262.405.444 kristall!
Visa alla
Huvudkommentar
Harvested by Attackers and Alliance: (already considered in the table of Gain/Loss)
Metal: 194.550.800.956
Crystal: 151.262.405.444

Harvested by Defenders and Alliance: (already considered in the table of Gain/Loss)
Metal: 62.297.619.444
Crystal: 27.426.499.356

Story: https://board.en.ogame.gameforge.com/index.php/Thread/777492-Top-01-Solidarity-ViS-MindWar-Firestorm-BaTTaL-Kaldor-Tirnoch-Unity-vs-W4R-MaChI/
Kommentarer
Vänligen logga in för att lämna en kommentar.
Nintendos gruener Drache (29.12.2019 16:00):
.

Great Attractor (09.10.2019 17:21):
Post the story here aswell incase somebody decides to wipe out the forum and years of peoples personal (o) gaming history (yes i'm talking about you .de, fucking bullshit decision)

Spi3lv3rd3rb3r (09.11.2018 07:50):
Bestes Bsp. was aus dem schönen Ogame geworden ist....DM Spackos, wieviele Jahre Serverlaufzeit alleine diese Vollpfosten bezahlt haben?? Achneee, die Zeiten mit Hunderten Servern Weltweit sind ja doch lange vorbei, nichtmal große Werbung wird für Ogame gemacht, warum?? Tja kostet ja doch Geld und das steckt man sich lieber in den eigenen Arsch, die Leute sind ja doch so dumm und bezahlen der Gf Vergoldetes Klopapier... Ogame, Molkereiprodukt und Geldgrab.

AuA, AuA, wie kann man nur so Würdelos und Ehrlos sein sich Vorteile zu erkaufen, Biggest Tiefpunkt Ogames, Nice GW!! Nur weiter so Hunderttausende haben sich schon dank dem Dreck und deren Nutzer ausm Spiel verabschiedet, mal schauen ob es diesen Spielsuchtopfern auch Spass macht alleine zu spielen haha.

FuG4zI (15.02.2018 08:35):
GZ, for the attackers!!! Very Nice...

[DKV] Chaosbolt90 (14.01.2018 16:55):
Holy...., thats fuckin amazing.... Big Gratulations to u guys 🙂

TEODIN (09.12.2017 00:41):
justin der hat das tf wenigstens abgebaut nicht wie du

VOGULLL (15.04.2017 15:18):
Weakly
Try again.

BlackSnoop23 (03.06.2016 00:33):
crazy and gratz

bg-player (03.05.2016 12:13):
bg-player (03.05.2016 12:13):
wtf has 1.25 KK destroyers??
with 4x speed, yard 12 and nani 6 on one planet u need 680 days to build ...

btw congrats from GER

mkf (27.04.2016 17:41):
Nice....

but I think the question would be: "How much does it cost $$$$, OK it´s a 5x speed Uni but without DM I do not think it would be possible in 3 years???

Hamsterbacke (18.04.2016 16:10):
wow unbelievable how old is the universe? because I never seen Fleets like this.

Greetings from Germany ( Uni. de Antares)

DaRk (15.04.2016 18:46):
amazing!!! big gz

asdf (15.04.2016 17:18):
GZ

Hazard (15.04.2016 02:49):
why no rips at atters side?

Godlik3 (13.04.2016 23:51):
i wäre him without verluste geflowt 😉

anyway gz from deutschland !

f0Ur0n3 (13.04.2016 23:15):
gz gz gz gz gz gz

Scryia (13.04.2016 19:05):
wow, gz

Neotrexx (13.04.2016 19:05):
gz

pce (13.04.2016 18:53):
gz

Nebeljaeger (13.04.2016 18:33):
speechless. GZ

P0w3rn00b (13.04.2016 14:41):
well done boiiiissss, both sides of course!
What an incredible amount of ships fighting.

just amazing!

Greetz from Switzerland (ogame.de 82)

0nzy (13.04.2016 13:16):
Guys you are great! No other words for that.
Gratz

UKayeF (13.04.2016 12:51):
damn, I should get an ultrawide monitor for this cr! Amazing fleetkill!
Gratz from Germany!

Rubyy888 (12.04.2016 22:39):
Wow, Nice 🙂

Gratz from Germany

Tabib (12.04.2016 21:57):
GZ. Just nice to see something like this 🙂

BK Company Ltd (12.04.2016 21:32):
I'm still paralysed...ohhhh my god, guys, what a marvelous view!!!! Great job!!!

Your Guys are my heros^^


Dirk Diggler (12.04.2016 20:37):
Great work guys, have fun with this big win...

I´m pretty sure you´ve going to masturbate for the rest of the week, probably the rest of the month 😉

Gratz from germany

Neo97 (12.04.2016 20:09):
very nice the biggest world KB!
gratz from Germany

Marsimoto (12.04.2016 19:40):
Gratz!
Puuh, what a fight, im flashed ...
but this is amazing!
Well done Mates.

Darth Vader (12.04.2016 17:41):
Wow... very Nice Shoot... the Biggest World Ogame K B.......
Respect....

RoXx (12.04.2016 17:39):
gratz

Selfmade (12.04.2016 17:32):
Very nice, good Story 😉
Greetings from Germany

Drama (12.04.2016 17:17):
Nice Shoot. Gratulation to all involved People. Very Amazing this Shoot 😄

Puggy Fucking Weaver (12.04.2016 16:54):
insane...

Twist (12.04.2016 16:51):
..Oh my..

That is absolutely amazing!!!
Never thought that the #1 Player ogw could be destroyed.. with that rediculous high win xD

Greetings from de.Electra

bluemchen (12.04.2016 16:45):
very nice. I always admired the cr against Mindwar from war mashine, but this tops all.
i doubt that there will be a bigger cr in the next few years

hf with the win

Justin Cider (12.04.2016 15:58):
OMG

That one is unbelivable !! Grats to the bigges KB Worldwide 🙂

Justin Cider ( Uni 79 Ogame.de )

mono117 (12.04.2016 15:50):
Greetings from Germany.

WHAT A FIGHT, WOW, AND THAT WIN
Congrats

YuX (12.04.2016 15:19):
nice.

I really really like it.

greetings from Germany

HLP (12.04.2016 11:57):
What a time to be alive 🙂


© 2022 Rene Pasing | Statistik | Team | Avtryck | Privat | Emoji icons supplied by JoyPixels™